Ticaret Hukuku

Hukukun tarihsel temelinin ticaret olduğunu söylemek yanlış bir tespit olmayacaktır. Ticari faaliyetler sürekli olarak hukuku ilerlemeye teşvik ve tahrik eden dinamiklerin başında gelir. Bu gerçeğin farkında olan ofisimiz, faaliyetlerini ticaretin dinamizmine uyumlu bir şekilde yürütmenin önemine inanır.